Tečajevi poslovnog jezika

Tečajevi poslovnog jezika

Sistematsko i kontinuirano ulaganje u poslovnu edukaciju danas se u Hrvatskoj veže uglavnom za velika i srednje velika poduzeća. Posljednje istraživanje o edukativnim potrebama i ponudi profesionalne edukacije u RH, pokazuje kako više od polovice ispitanih poslodavaca smatra da su strani jezici potrebno područje profesionalne edukacije.

Mi u LINGUA GRUPI imamo iskustva u organizaciji općih i posebnih ciljanih jezičnih tečajeva za potrebe rukovodnog kadra u vodećim hrvatskim tvrtkama i institucijama.

Naši jezični programi ostvareni su poštujući posebne potrebe i zahtjeve rukovodnih struktura i poslovnih ljudi.

Posebno naglašavamo važnost organiziranja grupa zatvorenog tipa u ustanovama / tvrtkama koje omogućavaju posebne, relevantne programe.

STUPNJEVI poslovnog jezika
I. POSLOVNI JEZIK
STUPANJ A1 a
STUPANJ A2 a
STUPANJ B1 a
STUPANJ B2 a KROJENI / KONVERZACIJSKI
STUPANJ C1 / KROJENI TEČAJ ZA POTREBE STRUKE
STUPANJ C2 / KROJENI TEČAJ ZA POTREBE STRUKE

Što želite od jezika?

Sada stvarno mogu reći da sam u ovom poslu dugo, iako tek na polovini radnog vijeka,  al ne hvata me uopće kriza srednjih godina i ne razmišljam o promjeni karijere. Zašto?  Sve se tako strahovito i brzo mijenja,  sve je novo i drugačije a opet sveti cilj nas teachera uvijek ostaje isti – naučiti ljude strani jezik. No ja mislim da... Doznaj više