Individualni tečajevi

Individualni tečajevi

Individualni tečajevi su namijenjeni poslovnim ljudima i građanima koji imaju potrebu u kratkom roku izvrsno ovladati znanjem specifičnog jezika određenog područja.

Na temelju analize potreba polaznika, LINGUA GRUPA osmišljava i nudi edukacijska rješenja koja najsuvremenijim tehnikama prijenosa znanja, alatima te pragmatičnim i kreativnim rješenjima odgovaraju specifičnim potrebama polaznika. Nastava se odvija prema materijalima kreiranim isključivo za tog polaznika, prema njegovim potrebama (osvježenje znanja stranog jezika, zaostatak s gradivom grupne nastave, pripreme za važne poslovne situacije...). Nastava je prilagođena vremenskim okvirima unutar kojih polaznik mora ovladatii željenim područjem.

Što želite od jezika?

Sada stvarno mogu reći da sam u ovom poslu dugo, iako tek na polovini radnog vijeka,  al ne hvata me uopće kriza srednjih godina i ne razmišljam o promjeni karijere. Zašto?  Sve se tako strahovito i brzo mijenja,  sve je novo i drugačije a opet sveti cilj nas teachera uvijek ostaje isti – naučiti ljude strani jezik. No ja mislim da... Doznaj više