Tečajevi općeg jezika

Tečajevi općeg jezika

Učenje stranog jezika ne samo da je trend, nego i nezaobilazna potreba današnjice. U zadnjih nekoliko godina taj trend učenja jezika pojačan je zbog približavanja Europskoj uniji, ali i zbog probuđene svijesti o potrebi cjeloživotnog obrazovanja. Različiti mediji, ali i zbivanja na svjetskoj političkoj sceni, diktiraju interes za učenjem stranih jezika. LINGUA GRUPA prepoznaje globalne trendove i prilagođava ponudu tečajeva stranih jezika zahtjevima tržišta.

Od samog početka cilj je osigurati učinkovito učenje stranih jezika u malim grupama primjenom suvremenih postignuća u podučavanju stranih jezika uz kontinuirano podizanje usmene i pismene jezične kompetencije.

Jezični programi i veličina grupa osmišljeni su s ciljem postizanja najboljih rezultata, uz naglasak na razvijanju i jačanju komunikacijskih vještina na stranom jeziku.

Grupe prosječno broje 6 do 10 polaznika, što ih čini dovoljno velikima za postizanje zanimljive, zabavne i dinamične nastave, uz mogućnost individualnog pristupa svakom pojedinom polazniku.

Izvodimo programe po standardima Vijeća Europe, poznatim pod nazivom CEF. CEF je Zajednički Europski referentni jezični okvir , koji je Vijeće Europe izradilo zajedno s uglednim institucijama ALTE i EQUALS koje se brinu za održavanje visokih kriterija poučavanja i testiranja stranih jezika.

Nakon položenog stupnja  polaznik dobiva svjedodžbu s referentnim stupnjem po standardima Vijeća Europe.

I. OPĆI JEZIK
A1 POČETNI
A1+
A2 NIŽI SREDNJI
A2+
B1 SREDNJI / RAZVOJNI
B1 +
B2 VIŠI SREDNJI / SAMOSTALNI KORISNIK
C1 NAPREDNI / KOMPETENTNI KORISNIK
C2 VRSNI KORISNIK

Razine tečajeva prema Europskom referentnom okviru za jezike

A1
Na ovoj razini polaznik može razmijeniti opće informacije, tražiti informacije i razumjeti odgovor.

A2

Polaznik počinje shvaćati sustav vremena, može govoriti o sebi i svojoj prošlosti i pismeno prenijeti osnovne informacije.

B1

Polaznik može razumjeti i koristiti razne jezične funkcije pri pružanju i traženju informacija, prepričavati događaje i opisivati stvari, ljude i mjesta. Može jednostavno pismeno komunicirati, iako je primjetno da pisani tekst nije pisao izvorni govornik.

B2

Polaznik može učinkovito komunicirati na stranom jeziku i voditi zadovoljavajuću konverzaciju s izvornim govornikom. Nema većih problema u razumijevanju. Pisani jezik počinje sličiti pisanom jeziku izvornog govornika.

C1
Polaznik je dosegnuo zavidnu razinu znanja stranog jezika. Jako dobro vlada svim bitnim jezičnim oblicima i samo treba razvijati sofisticiraniji vokabular. Pismeni jezik, iako još uvijek pokazuje uplitanje materinjeg jezika, učinkovit je i prikladan.

C2

Polaznik koristi jezik tečno, prikladno i precizno - na razini izvornog govornika.

Što želite od jezika?

Sada stvarno mogu reći da sam u ovom poslu dugo, iako tek na polovini radnog vijeka,  al ne hvata me uopće kriza srednjih godina i ne razmišljam o promjeni karijere. Zašto?  Sve se tako strahovito i brzo mijenja,  sve je novo i drugačije a opet sveti cilj nas teachera uvijek ostaje isti – naučiti ljude strani jezik. No ja mislim da... Doznaj više