Naša misija

Naša misija

Naša misija je:

  • ostati vodeća škola stranih jezika i centar poslovnih vještina
  • permanentno raditi na razvijanju  i održavanju kvalitete nastavnih programa
  • brinuti o zadovoljstvu polaznika i korisnika naših usluga

Što želite od jezika?

Sada stvarno mogu reći da sam u ovom poslu dugo, iako tek na polovini radnog vijeka,  al ne hvata me uopće kriza srednjih godina i ne razmišljam o promjeni karijere. Zašto?  Sve se tako strahovito i brzo mijenja,  sve je novo i drugačije a opet sveti cilj nas teachera uvijek ostaje isti – naučiti ljude strani jezik. No ja mislim da... Doznaj više