Naša komparativna prednost

Naša komparativna prednost

Jezik u kontekstu - jezik u upotrebi

jezik_u_upotrebi.jpg
LINGUA GRUPA programi su cjeloviti, zaokruženi programi koji vode polaznike od samih početaka učenja jezika do konverzacije i potreba jezika struke.

Od samog početka cilj je osigurati učinkovito učenje stranih jezika u malim grupama primjenom suvremenih postignuća u podučavanju stranih jezika uz kontinuirano podizanje usmene i pismene jezične kompetencije.

Jezični programi i veličina grupe osmišljeni su s ciljem postizanja najboljih rezultata uz naglasak na razvijanju i jačanju komunikacijskih vještina na stranom jeziku.

Grupe prosječno broje od 7-10 polaznika, što ih čini dovoljno velikima za postizanje zanimljive, zabavne i dinamične nastave, uz mogućnost individualnog pristupa svakom pojedinom polazniku.

Što želite od jezika?

Sada stvarno mogu reći da sam u ovom poslu dugo, iako tek na polovini radnog vijeka,  al ne hvata me uopće kriza srednjih godina i ne razmišljam o promjeni karijere. Zašto?  Sve se tako strahovito i brzo mijenja,  sve je novo i drugačije a opet sveti cilj nas teachera uvijek ostaje isti – naučiti ljude strani jezik. No ja mislim da... Doznaj više