Metodologija nastave

Metodologija nastave

Pristup učenju osniva se na komunikacijskoj metodi. Razvija se jezična kompetencija u sve četiri jezične vještine:

 • vještini govora, slušanja, čitanja i pisanja.

Stručni tim planira nastavni program u skladu s predznanjem kandidata nakon čega teče komunikacijski proces:
 • prezentacija
 • uvježbavanje
 • produkcija

Organizacija rada

 • individualna nastava
 • rad u malim grupama
 • intenzivni vikend tečajevi
 • rezidencijalni tečajevi

Način rada

 • komunikativna metoda
 • multimedijalni pristup
 • moderni udžbenici

Metoda rada

Stručni tim planira i organizira nastavni program u skladu s jezičnim predznanjem kandidata:

 • objektivnim testiranjem znanja
 • prilagođavanjem nastave prema Vašim potrebama
 • postavljanjem ciljeva za svaku nastavnu grupu
 • savjetodavnom brigom o jezičnoj karijeri polaznika

Veličina grupe

Jezični programi i veličina grupe osmišljeni su s ciljem postizanja najboljih rezultata uz naglasak na razvijanju i jačanju komunikacijskih vještina na stranom jeziku.

Grupe prosječno broje od 7-10 polaznika, što ih čini dovoljno velikima za postizanje zanimljive, zabavne i dinamične nastave, uz mogućnost individualnog pristupa svakom pojedinom polazniku.

Što želite od jezika?

Sada stvarno mogu reći da sam u ovom poslu dugo, iako tek na polovini radnog vijeka,  al ne hvata me uopće kriza srednjih godina i ne razmišljam o promjeni karijere. Zašto?  Sve se tako strahovito i brzo mijenja,  sve je novo i drugačije a opet sveti cilj nas teachera uvijek ostaje isti – naučiti ljude strani jezik. No ja mislim da... Doznaj više