Stručni tim

Stručni tim

LINGUA GRUPA voditelji su iskusni profesionalci s bogatim iskustvom u poduci stranih jezika koji brinu o napretku jezične karijere polaznika. LINGUA GRUPA profesori izrađuju programe i prilagođavaju ih vašim potrebama. Stručni tim primjenjuje sva metodska i jezična znanja u postizanju profesionalnog standarda koji vi osjetite kao dodatnu kvalitetu. Tim profesora Lingua grupe čine:

  • iskusni predavači
  • kvalificirani profesori
  • autori udžbenika i TV jezičnih programa
  • recenzenti Ministarstva prosvjete
  • voditelji jezičnih projekata i radionica u okviru HUPE-a (Hrvatsko udruženje profesora engleskog jezika) u zemlji i inozemstvu
  • predavači na seminarima i konferencijama stranih jezika u zemlji i inozemstvu

Što želite od jezika?

Sada stvarno mogu reći da sam u ovom poslu dugo, iako tek na polovini radnog vijeka,  al ne hvata me uopće kriza srednjih godina i ne razmišljam o promjeni karijere. Zašto?  Sve se tako strahovito i brzo mijenja,  sve je novo i drugačije a opet sveti cilj nas teachera uvijek ostaje isti – naučiti ljude strani jezik. No ja mislim da... Doznaj više