O nama

O nama

o_nama.jpg
LINGUA GRUPA - škola za strane jezike je prava adresa na koju ćete se obratiti kada odlučite poraditi na svojoj jezičnoj karijeri.

 LINGUA GRUPA je mjesto gdje se:
  • uvažavaju vaše stvarne jezične potrebe
  • uči jezik koji je relevantan u vašem profesionalnom i poslovnom životu
  • slijede postavke komunikacijske metode
  • koriste najnovija nastavna sredstva i materijali

LINGUA GRUPA osmišljava i provodi programe stranog jezika koji pomažu pojedincima, rukovodnom kadru i interesnim skupinama u ustanovama i poduzećima u postizanju samostalnosti jezične kompetencije.

LINGUA GRUPA programi razvijaju jezičnu samostalnost, samoinicijativu, sigurnost u kontaktiranju sa stranim partnerima i firmama.

LINGUA GRUPA programi vode ka stjecanju jezičnih znanja i vještina koje će poslovnim ljudima osigurati kvalitetnije obavljanje složenih i odgovornih zadataka u njihovom poslu i na radnom mjestu. LINGUA GRUPA voditelji su iskusni profesionalci s bogatim iskustvom u poduci stranih jezika, koji izrađuju i prilagođavaju programe prema potrebama klijenata.

LINGUA GRUPA je centar za poslovnu komunikaciju i svoje jezične programe provodimo na području cijele Hrvatke. Organiziramo opće i posebno ciljane jezične tečajeve u vodećim hrvatskim tvrtkama i institucijama.

Danas učenje jezika nije samo trend nego i potreba cjeloživotnog obrazovanja.

Što želite od jezika?

Sada stvarno mogu reći da sam u ovom poslu dugo, iako tek na polovini radnog vijeka,  al ne hvata me uopće kriza srednjih godina i ne razmišljam o promjeni karijere. Zašto?  Sve se tako strahovito i brzo mijenja,  sve je novo i drugačije a opet sveti cilj nas teachera uvijek ostaje isti – naučiti ljude strani jezik. No ja mislim da... Doznaj više